PIGEONS (“duiven”) als Boodschappers

Het vroegste communicatie-netwerk dat op grote schaal duiven inzette bevond zich in Syrië en Perzië rond de 5de Eeuw voor Christus. Het werd verder uitgebreid tot op het einde van de 12de eeuw na Christus en verbond alle grote steden uit die tijd, van Bagdad tot Caïro, via boodschappen die door duiven werden verstuurd. Ook in de Griekse en Romeinse tijden werden duiven gebruikt om er nieuwsberichten en sportuitslagen mee te verspreiden. Dat is trouwens de reden waarom tot op vandaag witte duiven worden losgelaten bij het begin van de Olympische Spelen. Tot de uitvinding van de telegraaf werden ook in Engeland duiven naar voetbalmatchen meegenomen en nadien losgelaten om de einduitslag van een wedstrijd naar het thuisfront te versturen. In het algemeen speelden duiven een cruciale rol in het postsysteem van heel wat verschillende landen.

In meer recente tijden werd de duif in het bijzonder in tijden van oorlog heel doelgericht ingezet. Zowel tijdens de eerste als de tweede wereldoorlog redden duiven duizenden mensenlevens door boodschappen over vijandelijke linies te loodsen. In het bijzonder tijdens de eerste wereldoorlog werden mobiele duivenhokken net achter de vijandelijke loopgraven geïnstalleerd van waar ze hun boodschappen doorheen vijandelijke geweerschoten en gifgas thuis moesten trachten af te leveren. Tijdens de eerste wereldoorlog redde een duif met de naam “Cher Ami” (“beste vriend”) het leven van talloze Franse soldaten door boodschappen over vijandige kampen heen over te brengen. De duif werd in de borst en de poot geraakt, en verloor bijna de volledige poot waaraan de boodschap bevestigd was, maar toch maakte hij nog de 25 minuten durende vlucht met succes af. Cher Ami kreeg later het eervolle Franse “oorlogskruis” voor het verrichten van heldendaden.

Tijdens de tweede wereldoorlog werden duiven omwille van de technologische evolutie uiteraard beduidend minder ingezet. Desalniettemin brachten ze toch waardevolle informatie over aan de geallieerden aan de overkant van het Kanaal, over de locaties van de Duitse V1 en V2 raketten.

WHITE PIGEONS (“witte duiven”) als een Symbool

In het Christendom is de duif zowel een vredessymbool als een symbool van de Heilige Geest. De eerste verwijzing in de Bijbel naar de duif was in het verhaal van Noah en de vredesduif in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament werd de duif voor het eerst vermeld tijdens het doopsel van Christus, als de Heilige Geest neerdaalt als een witte duif, een beeld dat nog vaak in Bijbelse kunst zou gebruikt worden.

Veel andere godsdiensten (moslims, Hindus en Sikhs) voeden duiven uit religieuze overwegingen. De Sikhs, bijvoorbeeld, voeden duiven in een plechtigheid omdat ze geloven dat ze na hun reïncarnatie nooit honger zullen lijden als ze tijdens hun leven duiven gevoederd hebben. Andere religieuze groeperingen in Indië geloven dat de ziel van een persoon bij overlijden de vorm van een vogel aanneemt (doorgaans een duif). Door duiven te voederen zorgen ze dus voor de geesten van hun overleden voorvaderen. In dezelfde zin beschouwen Chinezen de vogel als een symbool van vrede in het volgende leven.

  • Huwelijken 

    Witte duiven worden traditiegetrouw tijdens trouwplechtigheden losgelaten; zij stellen de bruid en bruidegom voor. Een koppel witte duiven blijft loyaal levenslang samen en voeden samen hun jongen op. In die zin zijn zij ook een symbool voor het nieuwe koppel, opdat zij trouw aan elkaar zouden blijven, een gezin stichten en levenslang samen zouden leven. De witte kleur symboliseert een breuk met het verleden en een nieuw begin. Wanneer twee witte duiven samen vertrekken, betekent dit het begin van een nieuw leven samen.

  • Begrafenissen 

    Witte duiven loslaten op een begrafenis is het symbool voor de reis die de geest van de overledene maakt naar het hiernamaals. Ook het aantal duiven heeft een heel specifieke symboliek. Eén enkel duif symboliseert de ziel van de overledene, terwijl vier duiven de heilige drievuldigheid voorstellen die de ziel naar de hemel begeleiden. Tien tot twintig duiven tenslotte vertegenwoordigen engelen die met de overleden meereizen tot zijn eindbestemming.

  • Evenementen 

    Het lossen van witte duiven symboliseert vrede, welvaart en succes, ongeacht de gelegenheid waarop dit plaatsvindt. Witte duiven zien opstijgen bij een plechtigheid, een prijsuitreiking, een religieuze ceremonie of zelfs sportwedstrijden of concerten, is vaak een magisch moment dat hoop doet koesteren op een goede afloop. Het loslaten van de duiven kan in het bijzonder een symbool zijn van de toekomstige voorspoed van de betrokkene.

TWO WHITE PIGEONS

Reizen met een metgezel of geliefde aan je zij.